Studia

Korepetycji udzielam również studentom kierunków technicznych, szczególnie tym, którzy mają duże problemy z matematyką wyższą, wykładaną na polskich uczelniach. Tłumaczę zagadnienia związane z rachunkiem różniczkowym, całkowym i algebrą macierzy.

Udzielałem już pomocy matematycznej studentom najróżniejszych kierunków, m.in.:

  • budownictwa,
  • inżynieri środowiska,
  • analityki medycznej,
  • chemii,
  • biologii.